novi clamav-sanesecurity
[clamav-cn.git] / debian / changelog
2009-01-26 Ivan Rakonovi clamav-sanesecurity
2008-12-07 Ivan Rakonovi upstream
2008-10-09 Ivan Rakositna izmjena u clamav-sanesecurity
2008-10-06 Ivan Rakozbog sanesecurity
2008-09-29 Ivan RakoDodana ovisnost o rsyncu
2008-09-29 Ivan RakoNova upstream verzija...
2008-07-22 Ivan Rakododan konflikt sa libclamav{1,2,3}
2008-07-15 Ivan Rakoovisnost o 0.93.1
2008-04-22 Ivan Rako * Ovisnost o najnovijoj verziji koja ispravlja nekoli...
2008-03-19 Ivan RakoUvoz u git: clamav-cn 3:0.92.1-1
2007-10-29 Ivan Rakor7: origin
2007-10-21 Ivan Rakor3:
2007-09-18 Grupa za izradu... r1: [svn-inject] Installing original source of clamav-cn