clamav-unofficial-sigs.git
2018-07-02 Ivan Rakoizbacen -x u pozivu skripte master debian/5.6.2-1
2018-07-02 Ivan Rakoizmjene za stretch
2018-07-02 Ivan Rakoverzija koja se koristi je 5.6.2
2018-07-02 Ivan Rakoprva verzija za stretch
2018-07-02 Ivan Rakoprva verzija za stretch, novi upstream release jessie
2016-10-21 Ivan Rakoizmjene u cron.d debian/5.4.1-2
2016-07-24 Ivan Rakoizmjene za lintian debian/5.4.1-1
2016-07-22 Ivan Rakoinicijalna verzija