postfix-cn.git
2020-02-05 Zeljko BorosDodaje servere za webmail u mynetwork, fix za duplicira... master debian/3.1.8.cn2
2019-12-03 Ivan RakoRjesava gresku u logu "using backwards-compatible defau... debian/3.1.8_cn1
2018-07-14 Ivan Rakoizmjene u postinstu debian/3.1.8_cn0
2018-07-14 Ivan Rakoizmjene za stretch
2016-07-21 Ivan RakoIzmjene za Lintian: jessie debian/2.11.3_cn0
2013-12-20 Ivan Rakoodvajanje samo razmakom (radi i s zarezom, ali defaultn... wheezy debian/2.9.6_cn1
2013-12-20 Ivan Rakododavanje ipv6 localhost adrese u mynetworks
2013-08-28 Ivan Rakoizmjene za wheezy debian/2.9.6_cn0
2013-06-12 Ivan Rakoizbacen dnsbl.njabl.org squeeze debian/2.7.1.5
2012-05-03 Ivan Rakododane izmjene za lintian
2012-04-27 Ivan Rakostavljena verzija sa . umjesto - debian/2.7.1.4
2012-04-27 Ivan Rakoizmjene za lintian
2012-04-27 Ivan Rakokoristi se smtp_tls_security_level i smtpd_tls_security... debian/2.7.1-4
2011-06-11 Ivan Rakositne izmjene debian/2.7.1-3
2011-06-11 Ivan Rakoizmijenjen changelog debian/2.7.1-2
2011-06-11 Ivan Rakoizmjene za tls
2011-06-11 Ivan Rakood sad se koristi ssl-cert, umjesto generiranja svog... debian/2.7.1-1
2011-06-11 Ivan Rakoneke izmjene za SASL
2011-04-23 Ivan Rakozadnji manpage
2011-04-23 Ivan Rakonovi manpage
2011-04-23 Ivan Rakonovi manpage
2011-04-22 Ivan Rakonovi debian/rules i novi debian/copyright
2011-04-21 Ivan Rakonovi copyright
2011-04-13 Ivan Rakoprva verzija za squeeze
2009-12-28 Ivan Rakomaknut lenny
2009-12-21 Ivan Rakone dira tls_key_file
2009-12-21 Ivan Rakone diraj tls_key_file
2009-12-21 Ivan Rakopostavlja neke tls parametre
2009-04-24 Ivan Rakoprva verzija za lenny
2009-02-16 Ivan Rakosdb baza je sad u /var/lib/postfix
2008-12-18 Ivan Rakositna ispravka u changelogu
2008-12-18 Ivan Rakoizmjene u postinstu
2008-12-14 Ivan Rakoovisnost i paketu sa backportsa
2008-07-15 Ivan Rakoizmijenjen newalises-gecos
2008-04-16 Ivan Rakodb_seen u config za rbl
2008-04-15 Ivan Rakododaje CARNetov DNSBL posluzitelj...
2008-04-15 Ivan Rakododan CARNetov DSNBL
2008-03-19 Ivan RakoUvoz u git: postfix-cn 2.3.8-4
2008-03-19 Ivan RakoUvoz u git: postfix-cn 2.3.8-3
2007-12-27 Ivan Rakor13: origin
2007-10-31 Ivan Rakor12:
2007-10-31 Ivan Rakor11:
2007-10-30 Ivan Rakor10:
2007-10-30 Ivan Rakor9:
2007-10-26 Ivan Rakor8:
2007-10-23 Ivan Rakor7:
2007-10-23 Ivan Rakor6:
2007-10-22 Ivan Rakor5:
2007-10-22 Ivan Rakor4:
2007-10-21 Ivan Rakor3:
2007-10-21 Ivan Rakor2:
2007-10-21 Grupa za izradu... r1: [svn-inject] Installing original source of postfix-cn