vsftpd-cn.git
2019-01-30 Zeljko BorosPrva inacica za stretch master debian/3.0.3
2016-09-05 Zeljko BorosVerzija za jessie debian/3.0.2 debian/jessie
2013-10-28 Zeljko BorosJos jedna ispravka "description-synopsis-starts-with... debian/2.3.5.1
2013-10-28 Zeljko BorosIspravljen Description (description-synopsis-starts...
2013-10-28 Zeljko BorosIspravka changeloga
2013-10-23 Zeljko Boros... Prva inacica za wheezy. debian/2.3.5
2012-02-17 Ivan Rakopromjena formata verzije wheezy debian/2.3.2.2
2012-02-17 Ivan Rakolintian ispravke
2012-02-17 Ivan Rakoizbacen if uvjet u postinstu debian/2.3.2-2
2011-04-22 Ivan Rakonovi debian/copyright i novi debian/rules debian/2.3.2-1
2011-04-21 Ivan Rakonovi copyright
2011-04-13 Ivan Rakoprva verzija za squeeze
2009-05-24 Ivan Rakoovisnost o carnet-tools 2.8
2009-05-18 Ivan Rakoprva verzija za lenny
2007-12-27 Ivan Rakor7: origin
2007-10-29 Ivan Rakor6:
2007-10-23 Ivan Rakor5:
2007-10-21 Ivan Rakor4:
2007-09-18 Ivan Rakor3:
2007-09-18 Ivan Rakor2:
2007-09-18 Grupa za izradu... r1: [svn-inject] Installing original source of vsftpd-cn