xinetd-cn.git
2018-07-16 Ivan Rakoizmjene u debian/control master debian/3%2.3.15_cn0
2018-07-16 Ivan Rakoprva verzija za stretch
2016-05-23 Dragan DosenAzuriran Standards-Version, manje ciscenje debian/postinst. jessie debian/2%2.3.15+2
2016-04-26 Dragan DosenPrva inacica paketa za Debian jessie distribuciju. debian/2%2.3.15+1
2013-08-13 Dragan DosenPrva inacica paketa za Debian wheezy distribuciju. wheezy v1%2.3.14+4
2011-06-13 Dragan DosenProvjera postojanosti datoteka prije njihovog backupa. squeeze v1%2.3.14+3
2011-04-30 Dragan DosenPromjena e-mail adrese odrzavatelja paketa. origin v1%2.3.14+2
2011-04-28 Dragan DosenPrva inacica paketa za Debian squeeze distribuciju.
2009-05-19 Dragan DosenDodatne ispravke vezano za provjeru ispravnosti konfigu... lenny
2009-05-19 Dragan DosenIspravke verzije paketa i nacina na koji se koristi...
2009-04-19 Dragan DosenUpgrade paketa za Debian lenny.
2009-02-21 Dragan Dosen Servisi koji su onemoguceni u datoteci /etc/inetd...
2009-02-19 Dragan Dosen Backup konfiguracijskih datoteka u /var/backups/xinet...
2009-02-19 Dragan Dosen Izmjene vezane za migraciju servisa sa inetd konfigur...
2008-12-18 Dragan Dosen * Tranzicijski paket za buduci prelazak na Debian...
2007-10-30 Ivan Rakor2:
2007-10-28 Dragan Dosenr1: [svn-inject] Installing original source of xinetd-cn