mailman-cn.git
20 months agoizmjene u postinstu master debian/2%2.1.23_cn0
Ivan Rako [Sat, 14 Jul 2018 22:01:20 +0000 (00:01 +0200)]
izmjene u postinstu

20 months agoizmjene za stretch
Ivan Rako [Sat, 14 Jul 2018 21:37:33 +0000 (23:37 +0200)]
izmjene za stretch

4 years agoizmjene za apache 2.4 jessie debian/2%2.1.18_cn0
Ivan Rako [Sun, 21 Feb 2016 15:07:19 +0000 (16:07 +0100)]
izmjene za apache 2.4

4 years agojos izmjena za apache 2.4
Ivan Rako [Sun, 21 Feb 2016 15:04:23 +0000 (16:04 +0100)]
jos izmjena za apache 2.4

4 years agojos izmjena za apache 2.4
Ivan Rako [Sun, 21 Feb 2016 12:18:26 +0000 (13:18 +0100)]
jos izmjena za apache 2.4

4 years agoizmjene za apache 2.4
Ivan Rako [Sun, 21 Feb 2016 12:14:55 +0000 (13:14 +0100)]
izmjene za apache 2.4

4 years agoizmjene za apache 2.4
Ivan Rako [Sun, 21 Feb 2016 12:11:16 +0000 (13:11 +0100)]
izmjene za apache 2.4

4 years agoPrva verzija za jessie
Ivan Rako [Sun, 21 Feb 2016 11:42:19 +0000 (12:42 +0100)]
Prva verzija za jessie

6 years agoispravak verzije u ~cn wheezy debian/2%2.1.15_cn0
Ivan Rako [Wed, 28 Aug 2013 11:52:29 +0000 (13:52 +0200)]
ispravak verzije u ~cn

6 years agoispravke u chanelogu debian/2%2.1.15_1cn0
Ivan Rako [Wed, 28 Aug 2013 11:45:39 +0000 (13:45 +0200)]
ispravke u chanelogu

6 years agoispravke za lintian
Ivan Rako [Tue, 27 Aug 2013 14:02:47 +0000 (16:02 +0200)]
ispravke za lintian

6 years agoizmjene u changelogu
Ivan Rako [Tue, 27 Aug 2013 13:45:45 +0000 (15:45 +0200)]
izmjene u changelogu

6 years agoizmjene u putanji
Ivan Rako [Tue, 27 Aug 2013 13:43:19 +0000 (15:43 +0200)]
izmjene u putanji

6 years agoizmjene u postinstu
Ivan Rako [Tue, 27 Aug 2013 13:37:34 +0000 (15:37 +0200)]
izmjene u postinstu

6 years agoprva verzija za wheezy
Ivan Rako [Tue, 27 Aug 2013 11:47:07 +0000 (13:47 +0200)]
prva verzija za wheezy

8 years agoizmjene u postinstu squeeze debian/2.1.13-1
Ivan Rako [Fri, 10 Jun 2011 15:54:50 +0000 (17:54 +0200)]
izmjene u postinstu

8 years agonovi debian/rules i novi debian/copyright
Ivan Rako [Fri, 22 Apr 2011 11:22:58 +0000 (13:22 +0200)]
novi debian/rules i novi debian/copyright

8 years agonovi debian/rules i debian/copyright
Ivan Rako [Fri, 22 Apr 2011 11:17:02 +0000 (13:17 +0200)]
novi debian/rules i debian/copyright

8 years agonovi copyright
Ivan Rako [Thu, 21 Apr 2011 19:07:48 +0000 (21:07 +0200)]
novi copyright

8 years agomaknut softlink changelog.CARNet, dodan copyright
Ivan Rako [Wed, 13 Apr 2011 12:48:56 +0000 (14:48 +0200)]
maknut softlink changelog.CARNet, dodan copyright

10 years agoizmjene u postinst lenny
Ivan Rako [Mon, 18 May 2009 13:21:26 +0000 (15:21 +0200)]
izmjene u postinst

10 years agoprva verzija za lenny
Ivan Rako [Mon, 18 May 2009 13:07:20 +0000 (15:07 +0200)]
prva verzija za lenny

12 years agor5: origin
Ivan Rako [Mon, 29 Oct 2007 23:36:23 +0000 (23:36 +0000)]
r5:

12 years agor4:
Ivan Rako [Thu, 25 Oct 2007 23:59:35 +0000 (23:59 +0000)]
r4:

12 years agor3:
Ivan Rako [Tue, 23 Oct 2007 09:40:43 +0000 (09:40 +0000)]
r3:

12 years agor2:
Ivan Rako [Mon, 22 Oct 2007 09:56:04 +0000 (09:56 +0000)]
r2:

12 years agor1: [svn-inject] Installing original source of mailman-cn
Grupa za izradu paketa [Sun, 21 Oct 2007 22:31:02 +0000 (22:31 +0000)]
r1: [svn-inject] Installing original source of mailman-cn